Tunisko

 


 Tunisko je zemí, kde si můžete užít ideální a rozmanitou dovolenou. Je to krajina úrodných rovin s několika tisíciletou historií pěstování obilí, zřícenin římských chrámů, strmých skalních vrcholků, starých měst s křivolakými úzkými uličkami, tržišť s pestrou řemeslnou tradicí a čistých pláží. Tunisko je země kulturně i přírodně velmi pestrá, a proto by byla škoda strávit celou dovolenou pouze na pláži. Je plné protikladů, které přesto zvláštním způsobem tvoří harmonický a neopakovatelný celek. 

 Důkazem atraktivity Tuniska je počet 5 milionů návštěvníků ročně, kteří jsou zdrojem neuvěřitelných každoročních 2 bi
lionů amerických dolarů do státní pokladny. 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE


 Tunisko leží v nejsevernějším místě afrického kontinentu, na západě je jeho sousedem Alžírsko a na východě Lybie. Východní a severní hranici tvoří pobřeží Středozemního moře, jeho délka je 1300 kilometrů. Tunisko se rozprostírá na 163 610 km2, krajina je velmi rozmanitá, od hornaté oblasti na severu, přes úrodné údolí Medjerda až po poušti na jihu. 
 Nejvyšším vrcholem je hora Jebel Chambi dosahující 1544 m.n.m. Na území Tuniska žije asi 10 075 000 obyvatel, z nichž jich 1 200 000 bydlí v hlavním městě Tunis. 

 STÁTNÍ ZŘÍZENÍ

 Tunisko je konstituční republika, nezávislost na Francii získala až 20. března 1956. V čele státu stál už od roku 1987 prozápadní prezident Zine El Abidine Ben Ali, ale po událostech arabského jara 2011 můe být dnes vše jinak. V roce 1995 tento teprve druhý prezident samostatného Tuniska podepsal smlouvu s Evropskou unií, v níž se Tunisko zavázalo respektovat lidská práva a demokratické principy, přesto se nedá zcela říci, že by v Tunisku fungovala demokracie v evropském smyslu slova. 

 MĚNA

 Oficiální platební měnou je tuniský dinár. Označení dináru je v Tunisku DT nebo jen D. Na mezinárodních měnových lístcích je označen TND. Jeden dinár má tisíc milimů. 

 HOSPODÁŘSTVÍ

 Základ tuniského hospodářství tvoří zemědělství, výroba elektrické energie a turistický ruch a služby. Téměř polovinu z celkové rozlohy země zaujímá zemědělská půda. Tunisko je největším světovým producentem datlí a čtvrtým nejvýznamnějším producentem olivového oleje. Velkou roli v domácí ekonomice hraje hornictví a Tunisko rovněž produkuje jedno z největších množství fosfátů na světě. Nemalé příjmy státního rozpočtu tvoří také tržby z textilního průmyslu, který se exportuje především do Francie, USA, Itálie a Německa

 NÁBOŽENSTVÍ

 Tunisko je nábožensky svobodná země s 98 % převahou islámu. Většina Tunisanů vyznává sunnitský islám. Přestože je Islám v Tunisku hlavním náboženstvím, není provozován fanaticky a místní lidé jsou k jiným náboženstvím a kulturám tolerantní. 

 JAZYK

 Úředním jazykem Tuniska je arabština a většina obyvatel navíc mluví francouzsky, což je pozůstatek z koloniálního období. V turistických destinacích je také hodně užívaná angličtina a němčina.